Voor leiders die regie op de dag van morgen willen. 

Een onderneming met een krachtige visie weet precies waar ze geen aandacht aan moet besteden. Ze houdt geen 100 ballen in de lucht, ze wordt niet gedreven door de waan van de dag. Ze weet waar ze naar toe beweegt en presteert zelfs 47% beter dan gemiddeld. Een visie regisseert alle acties, motiveert mensen en klanten en zorgt voor een sterke samenhang tussen de strategie en de dagelijkse activiteiten. Een visie gedreven bedrijf heeft het lef om te kiezen en zichzelf een uitdagende doel te stellen met een strak tijdspad.

In company aanbod: Visie Planning

Alignment Analyse

In het alignment traject gaan we op zoek naar de directe energie lekkages in het bedrijf. We kijken met een integrale bril naar het bedrijf en gaan via de lopende processen op zoek naar zaken die zorgen voor de grootste lekkages. Dit doe ik door zowel zakelijk als aandachtig te luisteren naar diverse mensen, waarnaast ik modellen gebruik om kritisch te kijken naar de relatie tussen de huidige processen en structuren. Dit samen geeft een scherp beeld over de samenhang tussen het organisatiefundament, de strategische speerpunten en de impactplanning. Daarna kunnen we aan de slag om de grootse lekkages op te ruimen door de focus naar de visie creatie (de middel lange termijn) te verplaatsen. Jouw missie wordt pas bestuurbaar als de coördinaten op de weg naar die missie gesteld kunnen worden. Dat is de basis voor alignment.

Visie creatie & BHAG

Nadat de ‘bottlenecks’ in kaart zijn gebracht start de echte zoektocht naar de gemeenschappelijke  missie (‘Purpose). De missie vertalen we naar een eigenzinnige visie (wat heb je over 3 jaar bereikt om jouw missie te halen). Dat doen we door zowel bottum up als top down een construct (het visie kompas) te creëren waarin kerncompetenties, kernwaarden, de missie en visie volledig met elkaar opgelijnd zijn. Daarna zoomen we in op hoe de vertaling van de visie naar de strategie moet worden gemaakt, zodat die gekoppeld kan worden met de dagelijkse acties (via de OGSM methode). Tot slot krijg je een model aangereikt waarmee de visie in de vezels van het bedrijf kan worden geborgd.

Transitietraject: Grip door Visie

Als de bottlenecks zijn opgespoord en het visiekompas helder is kan er gestart worden met het visie gestuurd maken van het bedrijf. We starten met vaststellen van de het kloppend hart van het bedrijf; de waardepropositie (o.a. USP), de waardeketen (de transformatie voor de klant) en het portfolio. Zijn deze leidend voor de missie en zo ja, waar moet het bedrijf dan over 3 jaar staan? Als er een sterk verband is wordt de haalbaarheid getoetst met een interne (SWOT) en externe (concurrentie) analyse. De uitkomsten verwerken we in de OGSM. In dit model is de visie leidend (Objective, ook wel de BHAG) die wordt vertaald naar jaarlijkse doelen (vergelijkbaar met OKR’s). De strategie zorgt dat die doelen worden gehaald en monden uit in meetbare acties. De tools om te activeren, vormen en te sturen (die worden gebruikt door bezielde succesvolle ondernemers) worden ingevoerd om de structuur en cultuur te laten samenvloeien (Awe reports, envison statements, directe communicatielijnen etc).

Alignment Analyse

Voor leiders die willen weten wat er zich onder het oppervlak afspeelt.

Werkwijze
Analyse van mensen, structuren, processen en werkwijze met als doel oorzaken van gebrekkig  alignment in de interne bedrijfsvoering te duiden

Kosten
Op aanvraag

Meer informatie

Visie creatie &  BHAG's

Voor visie gedreven leiders en teams die optimaal gebruik van elkaar willen maken

Werkwijze
Driedaagse training waarin 
de visie van de founders (top down) en de teamvisie (buttom up) samensmelten tot de BHAG als leidend kompas.

Kosten
€2.850,- / op maat B2B: op aanvraag

Meer informatie

Van visie naar rendement

Voor leiders die een visie gedreven bedrijf willen aansturen

Werkwijze
Aanwakkeren van de visie en eindigen met een stevig visie gedreven organisatie fundament, bevlogen medewerkers en een stevige grip op groei.

Kosten
Op aanvraag

Meer informatie
Losse gesprekken € 140,-  Dagtarief  € 1050,- Dagdeeltarief: € 625,- exclusief btw en reiskosten

Wat leveren deze trajecten jou op?

  • Een scherp beeld bij het unieke onderscheidende vermogen van jouw bedrijf
  • Inzicht in de energielekkages in de cultuur, structuur en processen
  • Een gemeenschappelijk visie waar mensen zich bij betrokken voelen
  • Een visie gedreven organisatiefundament
  • Alignment tussen de visie en de dagelijkse acties
  • Het model waarmee je de visie borgt in de vezels van jouw organisatie

Voor Wie?

  • Voor leiders
  • Voor ondernemers