‘Vision is the art of seeing what is normaly invisible.’

 

Verbeter nu jouw  ‘ecosysteem’ en daarmee direct de grip op jouw bedrijf.

Bedrijven die uitsluitend op winst sturen zijn niet ‘for the long’ run gebouwd, ze raken uiteindelijk overbodig, worden opgeslokt of gaan ten onder in zware tijden. Visionaire bedrijven hebben naast winst vooral veel aandacht voor hun grote droom en geven daar betekenis aan door middel van een ambitieus streven; een visie. Ze beschikken ze over een scala aan meetbare doelen en strategieën die allemaal ‘geladen’ zijn door hun droom. Deze laten ze nooit los terwijl ze hun visie gemiddeld iedere 3-5 jaar veranderen. Zo zorgen visionaire bedrijven voor een constante groei in hun markt. Het is geen kwestie van OF maar van EN in combinatie met een tastbaar sturingssysteem (de OGSM)! Zo onderscheiden lokale ondernemers zich van hun concurrenten.

De effectiviteit en het rendement van visie gedreven bedrijven is (wetenschappelijk bewezen) vele malen hoger dan bij ‘winst gedreven’ bedrijven. Uit veelvuldig internationaal onderzoek, onder meer door Jim Collins en Jerry Porras  (‘Built to Last’) blijkt dat deze bedrijven een opmerkelijke veerkracht hebben (zeker tijdens crisistijden). Ze komen er zonder meer sterker uit bij tegenslag daar waar hun concurrenten ten ondergaan in de ‘wild water’.

Werkwijze van Grip door Visie.

Grip door Visie richt zich altijd op de drijvende kracht van de oprichter(s); de kernvraag is: ‘hoe is hij of zij in essentie geladen’. Vanuit die motor richten we de operatie effectief én efficiënt in. De gedreven energie, de informatie en alle middelen worden sterk gericht op de Visie voor de komende jaren. Dit vertaalt zich in de besturing en de cultuur. Zo ontstaat er grip!

Het kritieke pad van 6 stappen naar een solide bedrijfsvoering

 1.  Hoe ben jij geladen?

 2.  Hoe sterk is jouw idee?

 3.  Wat is jouw missie (why) en wat is jouw visie (what if)

 4.  Hoe ziet jouw unieke businessplan op 1 A4 en de besturing eruit (OGSM)

 5.  Hoe genereer je aantrekkingskracht?

 6. Hoe krijg je het team en de klant in continue beweging?

Opbrengsten: Grip 

 • Scherp profiel
 • Sterk vitaal idee
 • Gedeeld beeld waar het bedrijf voor staat en de komende 3-5 jaar voor gaat
 • Een sterk verdienmodel + een tast - en schaalbaar besturingssysteem
 • Aantrekkingskracht door Visionair Leiderschap
 • Duurzaam: geen overvloedig verlies van middelen, energie, talent en informatie. #entrepreneursfootprint
 • Commitment van het team en de klant op het product of dienst

De kracht van een solide ecosysteem: Het versterkt het geheel en lost zijn eigen problemen op.

Visie en resultaat zijn bij Barbara altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarin schuilt haar kracht.
 Mike Vink (Schiphol Security)
Barbara is als lid van het MT van grote strategische waarde geweest op het juiste moment in ons bedrijf.
Hajo van Beijma (TTC Mobile)
Ze kan zeer goed afstand bewaren tot details, en voegt juist vanuit een overkoepelende blik waarde toe.
Frank Kuipers (COT crisisbeheersing)

“Great colleague and lot of fun to work with!”

Manon Plantenberg (TTC Mobile)