Vision is the art of seeing what normaly is invisible.

 

Verbeter nu de grip op jouw bedrijf

Bedrijven die uitsluitend op winst sturen zijn niet ‘for the long’ run gebouwd, ze raken uiteindelijk overbodig of worden opgeslokt. Visionaire bedrijven hebben naast winst vooral veel aandacht voor hun ‘magische drive’; ze hebben een droom en geven daar betekenis aan door middel van een ambitieus streven; een visie. Ze beschikken ze over een scala aan meetbare doelen en strategieën die allemaal geladen zijn door hun ‘core’ ideologie. De ‘core’ laten ze nooit los terwijl ze hun visie iedere 3-5 jaar veranderen. Zo zorgen visionaire bedrijven voor een constante groei in hun markt. Het is geen kwestie van OF maar van EN!  Zo is Walt Disney groot geworden, maar dit werkt niet alleen bij’magnaten’, de lokale ondernemer onderscheid zich ook  op deze manier van zijn concurrenten.

Visionaire bedrijven zijn niet afhankelijk van een charismatische CEO. Ze hebben een diep geloof in hun droom en de moed om daar op te sturen. De effectiviteit en rendement van visie gedreven bedrijven is dan ook vele malen hoger dan bij ‘winst gedreven’ bedrijven. Uit veelvuldig internationaal onderzoek, onder meer uit het grondige werk van Jim Collins en Jerry Porras  (Built to Last) blijkt dat deze bedrijven een opmerkelijke veerkracht hebben (zeker tijdens crisistijden). Ze komen er in vergelijking met ‘winst gedreven’ bedrijven zonder meer sterker uit bij tegenslag. Dit is ook het moment dat hun concurrenten ten ondergaan in de ‘wild water’ fase (na 7-10 jaar).

Werkwijze van Grip door Visie

Grip door Visie richt zich altijd op de drijvende kracht van de oprichter(s), ‘hoe is hij of zij in essentie geladen.’ Vanuit die bron wordt de missie (‘core’ oftewel het unieke vermogen) van het bedrijf bepaald.

Dit vermogen wordt (isw met het team) aan een uitdagend visie voor de komende 3-5 jaar gekoppeld. Alle energie, informatie en middelen worden hier op gericht; de visie wordt voel-en tastbaar in zowel de doelen (BHAG’s), de strategie, de ‘measures’ en de dagelijkse activiteiten. Resultaten worden door het kloppend hart van het bedrijf en door de visie gedreven, zo ontstaat er grip.

Denk bijvoorbeeld aan de initiële missie van Walt Disney; “in iedere huiskamer een glimlach bij alle gezinsleden creëren.” Hoewel de scope breder is geworden dan de huiskamer is de ‘core’ onveranderd. Je ziet deze overal in terug, zowel in de pretparken als animatie films. Walt Disney heeft een ‘steady’ missie en voerde keer op keer gewaagde visies uit, de huiskamer werd een bioscoop en tenslotte een pretpark. De ‘core’ van Walt Disney is tot op de dag van vandaag echter nooit verandert, de groei van het bedrijf wel.

De Grip methode

  1.  Onderzoek naar hoe zijn de leiders geladen (‘core’)
  2.  Vertaling naar een visie over 3-5 jaar (groei)
  3.  Invoeren in de interne organisatie structuur (alignement middels OGSM)
  4. Borgen (stuur cyclus)
De vier Vitale stappen voor een visie gedreven bedrijven. Laad en behoudt de 'core idelogie' en stuur met een eigenzinnige en uitdagende visie op verandering.
De vier stappen van visie gedreven bedrijven

 

 

 

 

 

Grip verbetert altijd de ondernemers ‘footprint’ #entrepreneursfootprint

  • Altijd duidelijk voor medewerkers en klanten waar het bedrijf echt voor staat
  • Scherp centraal beeld in alle lagen waar het bedrijf de komende 3-5 jaar voor gaat
  • Besturing en planning zijn meetbaar en op maat
  • Visionair Leiderschap en Team ontwikkeling in 12 stappen tastbaar en uitvoerbaar
  • Geen overvloedig verlies van middelen, energie, talent en informatie meer
  • Schaalbaar en duurzaam organisatiefundament

Visie en resultaat zijn bij Barbara altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarin schuilt haar kracht.
 Mike Vink (Schiphol Security)
Barbara is als lid van het MT van grote strategische waarde geweest op het juiste moment in ons bedrijf.
Hajo van Beijma (TTC Mobile)
Ze kan zeer goed afstand bewaren tot details, en voegt juist vanuit een overkoepelende blik waarde toe.
Frank Kuipers (COT crisisbeheersing)

“Great colleague and lot of fun to work with!”

Manon Plantenberg (TTC Mobile)