‘Vision is the art of seeing what is normally invisible.’

Zorg eerst voor beweging in jouw vliegwiel.

Duurzame bedrijven fungeren als een vliegwiel dat steeds meer vaart krijgt dankzij zijn eigen snelheid. De eerste paar keren moet je nog fors duwen, maar op een bepaalt moment gaat het als vanzelf. Echter elke draai die het vliegwiel maakt is gebaseerd vaart die het daarvóór heeft opgebouwd. Het is het directe resultaat van de investering die al gedaan is.

Welke duw gaf de doorslag waardoor de vaart van het vliegwiel in jouw voordeel ging werken? Die is er niet. Het waren alle duwen bij elkaar, een opeenstapeling van consequente en coherente inspanningen in dezelfde richting (Collins).

Uitsluitend winst gedreven bedrijven zijn niet ‘future proof’

Bedrijven die uitsluitend op winst sturen zijn niet ‘for the long’ run gebouwd, ze raken uiteindelijk overbodig, worden opgeslokt of gaan ten onder in zware tijden. Visionaire bedrijven hebben naast winst vooral veel aandacht voor hun ondernemersdroom en geven daar betekenis aan door middel van een uitdagend doel; een visie.

Vraag nu vrijblijvend een visie gesprek aan

Vaart maken doe je zo!

Het geheim om het vliegwiel te laten bewegen: de juiste volgorde en de juiste balans

Deze visie gedreven bedrijven beschikken over essentiële kennis van leiderschap (hoe zijn ze geladen), ze weten hoe ze hun ego’s moeten afleggen. Als het spannend wordt kijken ze eerst ‘naar binnen’, als het heel goed gaat kijken ze ‘naar buiten’ (naar hun team).

Visionaire leiders hebben ook oog voor vooruitgang op de middel langere termijn, alleen groeien doe je in de breedte. Het uitdagende doel (de visie) om naar toe te bewegen is om die reden in dit soort bedrijven kraakhelder en wordt dan ook met volharding, compassie en bescheidenheid bereikt. Het is de uitdagende visie die zorgt voor de aantrekkingskracht, ze trekt de juiste mensen aan boord.

Het geheim van versnellen: zie de harde feiten onder ogen

Visionaire bedrijven zijn niet bang om de harde feiten bedrijfsbreed onder ogen te zien. Ze bestuderen nauwkeurig het verhaal dat achter de cijfers schuil gaat, en duiken ver onder het oppervlak. ‘Zonder diep inzicht geen weids uitzicht.

Vanuit visie ontwikkelen deze bedrijven een scala aan meetbare doelen en strategieën die allemaal ‘geladen’ zijn door hun missie, hun grote droom. Denk aan de missie van Walt Disney: miljoenen mensen en met name kinderen gelukkig maken.

Deze ‘core’ hebben ze nooit los gelaten, deze blijft altijd bestaan. De visie van Walt Disney is om de zoveel jaar hebben veranderd, zodra de visie behaald is wordt er een nieuw uitdagend doel gesteld. De visie van Walt Disney werd nooit begrenst door plaats, tijd of branche. Het Walt Disney tijdperk begon met het maken van cartoons, gevolgd door avond vullende tekenfilms (Sneeuwwitje, Pinokkio etc). De stap van de Mickey Mouse club op tv werd gevolgd door prachtige animatiefilms en uiteindelijk de magische themaparken.

Steeds hebben ze hun visie behaald en opnieuw gesteld. Steeds hebben ze hun middelen bijna ’telescopisch’ gericht op de nieuwe visie, en alle visies dienden de oorspronkelijke droom: miljoenen mensen en kinderen gelukkig maken. Een prachtig voorbeeld van altijd vasthouden aan de ‘core’ en constant streven naar vooruitgang. (Collins et all.).

Het geheim van vaart maken: besturen en vernieuwen

De droom is bestuurbaar geworden door de visie. Met een tastbaar besturingssysteem (de OGSM/MBO) is de vertaalslag naar het team / de diverse afdeling en de klanten relatief makkelijk gemaakt.

Een visionair bedrijf durft te kiezen en kent daardoor de coördinaten, routes en randvoorwaarden om op hun gewenste en gedurfde bestemming uit te komen. Er is een bevlogen en helder vertrekpunt voor het team (de experts).

Dat biedt hen de ruimte om te bewegen en te innoveren. Innovatie is nooit een doel op zich, maar een versneller van dat wat er al is. Dit alles bij elkaar opgeteld is in alle vezels van het bedrijf voelbaar en het versterkt de magie voor de de mensen die voor je werken. Als je in aanraking komt met een visionair bedrijf dan weet & voel je het direct! Het zit in alles.

En die magie trekt als vanzelf jouw klanten aan.

Grip door Visie

Kortom

De ‘core’ is het fundament dat blijft (het richtsnoer), de uitdagende visie verzorgt het uitzicht en verandert om de zoveel jaar. De besturing sluit nauw aan op de visie en zorgt voor het inzicht om vanuit verschillende invalshoeken op de zelfde bestemming uit te komen. De diverse experts in de teams kunnen nu op basis van de grotere visie hun eigen routes ontwikkelen en de ruimte voor innovatie is optimaal. Het bedrijfsvoeringsproces is niet alleen sterk verrijkt, maar ook ‘future proof’.

Effectiviteit en rendement

De effectiviteit en het rendement van visie gedreven bedrijven is (wetenschappelijk bewezen) vele malen hoger dan bij ‘winst gedreven’ bedrijven. Uit veelvuldig internationaal onderzoek, onder meer door Jim Collins blijkt dat deze bedrijven een opmerkelijke veerkracht hebben, ze veel langer bestaan en aantoonbaar betere prestaties op alle gebieden leveren in vergelijking met winst/productgerichte (middelmatige) bedrijven. Met name in crisistijden zijn het de visionaire bedrijven die overeind blijven.

Geheim van Grip door Visie.

Grip door Visie richt zich altijd op het unieke vermogen en de drijvende kracht van de ondernemers. De kernvraag is: ‘hoe ben jij/ zijn jullie geladen’ en hoe vertaalt zich dit in de visie en daarmee tot in de vezels van jouw bedrijf.

Grip door Visie

Vraag nu vrijblijvend een visie gesprek aan

De 3 fases van het vliegwiel (in 1 oogopslag)

Fase 1. Vinden: het vliegwiel komt in beweging

Ontdekken van de lading van de founders

De bedrijfsfilosofie als krachtig fundament ontwikkelen (de core)

De juiste mensen aan jouw bedrijf gaan verbinden

Fase 2. Laden: het vliegwiel gaat versnellen 

De harde feiten onder ogen zien en het unieke idee in een business model vatten

De visie voor over een aantal jaar ontwikkelen en laden (de dynamiek)

De besturing inrichten (OGSM)

Fase 3: Sturen: het vliegwiel maakt vaart

Vertalen (cascaderen) van de OGSM naar teams/ afdelingen (indien nodig)

(Internal)  Branding om het blijvend te interesseren en zich te laten identificeren met de visie en het gedachtegoed

Innovatie als verdubbelaar inzetten, het vliegwiel gaat nog meer vaart maken

Barbara van Lodensteijn grip door visie Breaking the Waves Sessie

Opbrengsten

  • Inzicht in jouw 'core' en visionair leiderschap
  • Aantrekkingskracht voor de beste mensen en juiste klanten
  • Een ijzersterke visie, 1 duidelijke richting
  • Een solide verdienmodel en een tast - en schaalbaar besturingssysteem
  • Een 'future proof' fundament, aantoonbaar veel minder verspilling

Visie en resultaat zijn bij Barbara altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarin schuilt haar kracht.
 Mike Vink (Schiphol Security)
Barbara is als lid van het MT van grote strategische waarde geweest op het juiste moment in ons bedrijf.
Hajo van Beijma (TTC Mobile)
Ze kan zeer goed afstand bewaren tot details, en voegt juist vanuit een overkoepelende blik waarde toe.
Frank Kuipers (COT crisisbeheersing)

Om te ontdekken hoe ik ben geladen is veruit het belangrijkste onderdeel geweest van het traject. Het heeft grote invloed gehad op de keuzes die ik  heb gemaakt om Deining ‘future proof’ door te ontwikkelen.

Richard Groot (Eigenaar strandpaviljoen Deining)