The cave you fear to enter holds the treasure you seek.

(Joseph Campbell)

Verbeter nu de grip op jouw bedrijf

Bedrijven die uitsluitend op winst sturen zijn niet ‘for the long’ run gebouwd, ze raken uiteindelijk overbodig of worden opgeslokt. Visionaire bedrijven hebben naast winst vooral veel aandacht voor hun ‘magische drive’; ze hebben een droom en geven daar betekenis aan via een brutaal streven! Daarom beschikken ze over een scala aan doelen die allemaal geladen zijn door hun ‘core’ ideologie (dat wat altijd blijft) + hun visie (hun invloed op de markt de komende 3-5 jaar). Het is geen kwestie van of maar van en!

Visionaire bedrijven zijn  bovendien niet afhankelijk van een charismatische CEO. Ze hebben een diep geloof in hun droom en de moed om daar op te sturen. De effectiviteit en rendement van visie gedreven bedrijven is dan ook vele malen hoger dan bij ‘algemene’ bedrijven. Uit intensief onderzoek van Jim Collins en Jerry Porras  (Built to Last) blijkt ook dat ze een opmerkelijke veerkracht hebben (zeker tijdens crisistijden) en altijd sterker terug komen bij tegenslag, daar waar de anderen verstrikt raken in de waan van de dag.

Werkwijze van Grip door Visie

Grip door Visie richt zich altijd eerst op de vraag wat de drijvende kracht is van de founder. Zo stellen we de ‘core’ of te wel het unieke vermogen van het bedrijf vast. Denk bijvoorbeeld aan de initiële missie van Walt Disney; in iedere huiskamer iedere dag gelukkige momenten voor het gezin creëren. Deze ‘core’ zie je later ook terug in de pretparken en animatie films (keer op keer gewaagde moves van een bedrijf dat geen enkele ervaring had in deze industrie). De ‘core’ is echter nooit verandert; geluk in gezinnen creëren. De diepste kern: de missie, kernwaarden en de kerncompetenties hebben de ultieme basis gevormd om de meest uitdagende ambities te realiseren.

Op basis van jouw unieke vermogen bepalen we de visie en groeiambitie voor jouw bedrijf. Ook hier zit een essentieel deel van het onderscheidend vermogen waarmee je de groei voor de komende jaren gaat stimuleren en realiseren. De visie vertalen we naar een scherpe BHAG en bijbehorende OKR’s. Zo ontstaat de visie (of te wel succes) planning waarop je kunt gaan sturen.  Omdat de ‘core’ stabiel  is, kun je continue verandering managen.  Je wordt niet meer gedreven door de uitdagingen van gisteren, je kunt daadwerkelijk gaan sturen op gedreven energie en waardevolle winst.

 

 1. De drijvende kracht vinden en vertalen (core purpose)
 2. Gedreven energie en de verspillingen onder het oppervlak detecteren
 3. Visie creatie vertalen naar BHAG's  en OKR's
 4. Doelen en strategieën vaststellen (business alignment)
 5. Meetbare impactsturing invoeren
 6. Borging in de vezels verzekeren

Grip door Visie begint bij het begin: jouw Visie

 1. Weet wat je drijft en verwondert (jouw unieke vermogen)
 2. Ken jouw ultieme doel (Missie)
 3. Maak je missie bestuurbaar met een brutaal streven (Visie en BHAG)
 4. Weet waar je compromisloos waarde aan hecht
 5. Weet waar je uitzonderlijk goed in bent

En werkt zo. Alignment!

Methode:
 • Gezamenlijk met de beslissers en het team de ‘core’ ideologie laden en vaststellen
 • Het creëren van een  bestuurbare Visie en BHAG
 • De vertaling van de BHAG naar strategie en dagelijkse acties (Alignment)
 • Activeren van gedreven energie
 • Vertalen naar  impactplanning
De vier Vitale stappen voor een visie gedreven bedrijven. Laad en behoudt de 'core idelogie' en stuur met een eigenzinnige en uitdagende visie op verandering.
De vier Vitale stappen van visie gedreven bedrijven

 

 

 

 

 

 

Tools:
 • Meten: energie profielen*, waardestromen.
 • Mentoring: dialogen, workshops, storytelling, coaching, masterminds, werksessies

*Optioneel: Een uitgebreid gevalideerd energie profiel

Uniek vermogen: Kijkt dwars door het oppervlak.

Een ondernemer en of leider wil geloofwaardig zijn naar zijn mensen en klanten. Grip door Visie kijkt daarom altijd naar het totaal plaatje. Daarbinnen wordt continu de samenhang tussen de organisatievisie, de strategische doelen en dagelijkse acties geactiveerd. De werkwijze van Grip door Visie focust op de volgende drie pijlers:

Alignement tussen
 • Mensen
 • Structuren
 • Processen

En boekt resultaten die voor grip zorgen

 • Visie fundament ('core' en groei ambitie)
 • Visionair leiderschapsplan
 • Visie/ Succesplan (meerjarenplan en concreet jaarplan)
 • Inzicht in energiebronnen (individueel en op team niveau)
 • Exploitatie begroting op basis van groei ambitie
* (optioneel uitgebreide gevalideerde energiemeting)

Grip door Visie wordt geïnspireerd door de Reis van de Held

(Joseph Campbell & Double Healix)

Visie en resultaat zijn bij Barbara altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden, daarin schuilt haar kracht.
 Mike Vink (Schiphol Security)
Barbara is als lid van het MT van grote strategische waarde geweest op het juiste moment in ons bedrijf.
Hajo van Beijma (TTC Mobile)
Ze kan zeer goed afstand bewaren tot details, en voegt juist vanuit een overkoepelende blik waarde toe.
Frank Kuipers (COT crisisbeheersing)

“Great colleague and lot of fun to work with!”

Manon Plantenberg (TTC Mobile)

Grip door Visie werkt samen met de Change Agent Mindworkproductions, met de Leiderschaps- en levenskunst expert Double Healix en de enige energiemeter in NL Energyfinder.